Właściwości

RainFlex

W budynkach o płaskich dachach w określonych miejscach na powierzchni dachu znajdują się pionowe rury odprowadzające wodę deszczową. Wykonane są na ogół z żelaza/żeliwa, betonu lub twardego tworzywa sztucznego. Korozja oraz ruchy budynku mogą prowadzić do uszkodzenia tych rur. Ich naprawa jest droga i uciążliwa, wiąże się na ogół z wyburzaniem ścian.

Idealną możliwością naprawy są wkłady RainFlex:

Rurę wkładu RainFlex jeszcze w stanie miękkim wciąga się do uszkodzonej rury odprowadzenia deszczówki, gdzie po nadmuchaniu parą przyjmuje ona kształt naprawianej rury i pod wpływem temperatury ostatecznie się utwardza. W taki sposób powstaje mocny jak stal, odporny na korozję oraz wodę, szczelny kompozytowy wkład rurowy.

 

Wody opadowe
3-24

 

Zalety zastosowania wkładów RainFlex do naprawy rur odprowadzania wód opadowych:
  • nie ma potrzeby wyburzania ścian
  • nie jest konieczne usuwanie starych uszkodzonych rur
  • Idealnie uszczelnia uszkodzoną rurę, nawet jeśli miała tylko mikropęknięcia
  • montaż trwa tylko parę godzin

Wkłady RainFlex można stosować w przypadku pionowo prowadzonych rur odprowadzających wody opadowe.

3-25 3-26

Bardzo ważne jest fachowe wykonanie wpustu dachowego rury. Musi szczelnie zamknąć połączenie z izolacją wodną dachu, aby wykluczyć wniknięcie wody do konstrukcji budynku.