Właściwości

VentilFlex oraz VentilFlex RKV

Przewód VentilFlex jeszcze w stanie miękkim jest wciągany do rury lub kanału wentylacyjnego, gdzie po nadmuchaniu parą przybiera kształt kanału i następuje jego ostateczne utwardzenie. W taki sposób otrzymujemy odporną na korozję i wysoką temperaturę kompozytową rurę wkładu wentylacyjnego mająca wytrzymałość stali i całkowicie gazoszczelną.

Z uwagi na poniższe właściwości wkład VentilFlex nadaje się wykładania i budowy przewodów wentylacyjnych:
3-21

  • jest niepalny i nie rozprzestrzenia ognia
  • nie koroduje
  • jest całkowicie gazoszczelny
  • ma wysoką wytrzymałość mechaniczną i jest lekki
  • może mieć zmienną średnicę
  • profil jego przekroju może być okrągły, czworokątny lub dowolnie inny
  • można zbudować jeden ciągły odcinek o długości nawet 80 m bez połączeń technologicznych
  • można go malować bez potrzeby gruntowania
  • nie emituje substancji toksycznych

Kształtki przyłączeniowe i łuki są wykonywane z metalu.

W przewodach wentylacyjnych rozróżniamy systemy nawiewne i wyciągowe.

W systemach nawiewnych stosuje się bardziej surowe wymagania sanitarne i dotyczące szczelności.

Podczas badań atestacyjnych dla wentylacji w instytucie VTT Technical Research Centre of Finland uzyskano następujące rezultaty:

3-22
3-23

VentilFlex uzyskał klasyfikację D dla szczelności, którą (za wyjątkiem specjalnej kategorii E) można uważać za najwyższą.