Przebieg zabudowy

Zabudowa wkładu kominowego FuranFlex® zasadniczo różni się od wszystkich innych technik montażu wkładów kominowych. Przy takich kominach, przy których montaż tradycyjnych wkładów zajmuje kilka dni, zamontowanie wkładu FuranFlex® jest gotowe już po paru godzinach. Możliwe jest również zastosowanie tego wkładu do takich kominów, do których montaż wkładu innego rodzaju jest niemożliwy lub wymaga rozbiórki ścian komina.

Jednocześnie gotowy wkład FuranFlex® jest trwalszy i bezpieczniejszy w eksploatacji, niż tradycyjne materiały wkładów kominowych.

Steamm generator

Wytwornica pary potrzebna do montażu

Wkłady kominowe mogą montować jedynie wykonawcy przeszkoleni przez firmę Kompozitor Kft. i posiadający dyplom potwierdzający odbycie szkolenia, i którzy do montażu stosują jedynie osprzęt opracowany i wyprodukowany dla tej technologii. Szkolenie obejmuje montaż obu typów wkładów kominowych czyli FuranFlex® (czarny) oraz FuranFlex® RWV (czerwony).

Beepites FF diploma

Dyplom potwierdzający znajomość technologii FuranFlex®

Lista wykonawców posiadających dyplom jest dostępna w głównym menu pod hasłem „Kontakt”.

 

Następujące podsumowanie daje krótki przegląd kolejnych kroków zabudowy wkładu FuranFlex.

 

Figure05 Visual examination

K1. ekran K2. kamera

1. przygotowanie do montażu wkładu

 • oględziny przy pomocy kamery
 • usunięcie obcych przedmiotów
 • W razie potrzeby czyszczenie
 • napełnienie wytwornicy pary wodą (demineralizowaną lub destylowaną)
 • podłączenie butli z gazem do wytwornicy pary
 • uruchomienie ogrzewania wytwornicy pary
Cleaning before Cleaning after
Zdjęcia komina przed i po przygotowaniu do montażu wkładu FuranFlex®

 

Figure06 Preparing the chimney

1. generator pary 2. zbiornik wody 3. szybka dmuchawa 4. rusztowanie górne 5. FuranFlex® 6. trójnik 7. pierścień kalibrujący

2. Przygotowanie do wprowadzenia wkładu

 • umieszczenie trójnika
 • umieszczenie wkładu FuranFlex® (5) w pobliżu otworu kominowego
 • przygotowanie urządzeń i wyposażenia potrzebnego do montażu

 

 

 

 

 

 

 

Figure07 Preparation of Furanflex

kocioł wytwornicy pary 2. zbiornik wody 3. szybka dmuchawa 4. rusztowanie górne 5. FuranFlex® 6. trójnik 7. pierścień kalibrujący 8. głowica górnego adaptera 9. głowica dolnego adaptera 10. przewód doprowadzenia powietrza 11. przewód odprowadzenia skroplin 12. przewód doprowadzenia pary 13 – 14. linowa opaska zaciskowa

3. Wprowadzenie wkładu

 • Wprowadzenie wkładu odbywa się przy mniejszych kominach zapuszczając z góry na dół, a przy większych kominach wciągając wyciągarką z dołu do góry
 • rura wkładu przechodzi przez trójnik przyłącza (6) oraz przez pierścień dopasowujący (7)
 • mocowanie głowic adapterów do rusztowania
 • przyłączenie przewodu (10) szybkiej dmuchawy (3)
 • przyłaczenie przewodu (12) wytwornicy pary (1)
 • przyłączenie przewodu powrotu skroplin (11) do zbiornika wody (2)
06b

wciąganie wkładu FuranFlex® wyciągarką

 

Figure09 Way of Furanflex blowing

1. kocioł wytwornicy pary 2. zbiornik wody 3. szybka dmuchawa 4. rusztowanie górne 5. FuranFlex® 6. trójnik 7. pierścień kalibrujący 8. głowica górnego adaptera 9. głowica dolnego adaptera 10. przewód doprowadzenia powietrza 11. przewód odprowadzenia skroplin 12. przewód doprowadzenia pary 13 – 14. linowa opaska zaciskowa

4. Nadmuchiwanie wkładu FuranFlex® powietrzem

 • Zawór górny (8) jest zamknięty
 • sprawdzamy poprawność przyłączy
 • rozpoczynamy nadmuchiwanie przy pomocy szybkiej dmuchawy
Beepites Fast blower

nadmuchiwanie wkładu FuranFlex® szybką dmuchawą

 

 

 

Figure10 Hardening phase

1. kocioł wytwornicy pary 2. zbiornik wody 3. szybka dmuchawa 4. górne rusztowanie 5. FuranFlex® 6. trójnik przyłączeniowy 7. pierścień kalibrujący 8. głowica górnego adaptera 9. głowica dolnego adaptera 10. przewód doprowadzenia powietrza 11. przewód odprowadzenia skroplin 12. przewód doprowadzenia pary 13 – 14. linowa opaska zaciskowa 15. butla z gazem

5. Utwardzenie wkładu FuranFlex® przy pomocy pary

 • ustawienie na wytwornicy pary pożądanej wartości ciśnienia (0,1 – 0,4 bar, dla większych średnic potrzebne jest niższe ciśnienie)
 • wprowadzenie pary o temperaturze 105 – 110 °C
 • minimalne otwarcie górnego zaworu
 • obserwacja przebiegu utwardzania, podniesienie ciśnienia pary (maks. wartość to 0,4 bar)
 • po zakończeniu utwardzania zamknięcie podawania pary, schłodzenie wkładu FuranFlex® (ewentualnie przy pomocy szybkiej dmuchawy)
Beepites steam outlet

Para wykorzystywana do utwardzania wkładu FuranFlex® wylatuje przez górny zawór

 

Figure11 Final steps of Furanflex installation

5. FuranFlex® 6. trójnik 7. pierścień kalibrujący 8. głowica górnego adaptera 9. głowica dolnego adaptera 13-14. zacisk linowy 16. piła

6. Obróbka końcówek rury wkładu

 • obcięcie zbędnego nadmiaru długości wkładu pod głowicą górnego adaptera
 • obcięcie wkładu FuranFlex® poniżej pierścienia dopasowującego (7)
Beepites top cut

Obróbka górnego końca wkładu

 

Figure12 Final form of Furanflex

5. FuranFlex® 6. trójnik 7. pierścień kalibrujący 17. kształtka odprowadzania skroplin 18. drzwiczki rewizyjne 19. górna kształtka zwieńczenia komina

7. Prace zakończeniowe

 • naciągnięcie kształtki odprowadzania skroplin (17) na pierścień kalibrujący (7)
 • zamknięcie drzwiczek rewizyjnych (18)
 • Założenie szyszaka chroniącego przed deszczem (19)
Beepites FF finalized

Wkład FuranFlex® z szyszakiem chroniącym przed deszczem

 

Sekwencja powyższych kroków służy do przedstawienia w sposób uproszczony przebiegu montażu technologii FuranFlex.