Często zadawane pytania

Czy stosowanie wkładów kominowych jest obowiązkowe?

Zgodnie z rozporządzeniem nr 63/2012. (XII. 11.) MSW na Węgrzech kontrola stanu kominów (przewodów odprowadzania spalin) stanowi część corocznej kontroli kominów, a w trakcie prowadzonych co cztery lata przeglądów technicznych należy zbadać szczelność przewodów kominowych. Rozporządzenie to stanowi ponadto, że

„Zabrania się budowy, naprawy, rozpoczęcia ponownej eksploatacji urządzenia do odprowadzania produktów spalania oraz zmiany lub instalacji nowego urządzenia do spalania bez ważnego zaświadczenia kominiarskiego potwierdzającego zgodność i przydatność do eksploatacji podłączonego komina”.

Z wielu względów aby po kontroli lub przeglądzie instalacji do odprowadzania spalin uzyskać kominiarskie poświadczenie zgodności i sprawności komina zalecane lub konieczne może być zastosowanie wkładu kominowego. Jest to konieczne aby spełnić wymagania określone (dopuszczalne) w 74. § ustawy nr 253/1997. (XII. 20.)  ustanowione dla oczekiwanej, prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji urządzeń.

Podobne regulacje prawne funkcjonują w innych krajach, w których można kupić FuranFlex. W każdym przypadku celem tych kontroli jest ochrona ludzkiego życia.

Podczas spalania paliw wykorzystywanych do ogrzewania (gaz, olej, drewno) powstają spaliny, które zawierają parę wodną, dwutlenek węgla oraz różne inne produkty spalania, przykładowo trujący tlenek węgla (czad) powstający podczas niedoskonałego, niecałkowitego spalania paliwa.

Dzięki możliwości zakupu czujników tlenku węgla wzrasta liczba alarmów związanych z zagrożeniem zatrucia tlenkiem węgla i spada ilość wypadków śmiertelnych. Pomimo tego, nadal na całym świecie tlenek węgla jest odpowiedzialny za największą ilość zatruć, z których w krajach o dużej liczbie ludności rocznie kilkaset przypadków, a na Węgrzech 10-20 kończy się śmiercią. W wielu przypadkach jest to spowodowane nieprawidłowym odprowadzeniem spalin powstających w urządzeniach grzewczych.

Jakie zagrożenia stwarza komin bez odpowiedniego wkładu kominowego?

W kominie bez wkładu kominowego niebezpieczne składniki spalin mogą przedostać się do pomieszczeń mieszkalnych, co stwarza zagrożenie dla życia mieszkańców. Para wodna skraplająca się na ścianach komina w połączeniu ze spalinami tworzy kwaśną ciecz (zawierającą kwasy siarkowy, azotowy i solny), która niszczy chemicznie zaprawę, beton, aluminium oraz często również stal nierdzewną tworząc szczeliny w ścianie komina.  Kwaśne pary spalin powodują korozję chemiczną konstrukcji komina i poza zagrożeniem życia powodują niepożądane zjawiska towarzyszące takie jak złe powietrze, szkody estetyczne i materialne wynikające z zawilgocenia ścian oraz przyspieszone niszczenie komina.

Co oznacza zatrucie spalinami?

Mieszkańcy mogą nie poczuć bezbarwnego i bezwonnego tlenku węgla przenikającego przez szczeliny komina, mogą stracić przytomność lub utracić zdolność poruszania się przy zachowanej przytomności. Już nawet przy bardzo małym stężeniu (0,02 V/V%) może pojawić się ból głowy, nudności, po dłuższym czasie może dojść do uszkodzenia mózgu, wzroku, przy wyższych koncentracjach tlenku węgla (0,04-0,08 V/V%) po 2-3 godzinach powstaje zagrożenie życia, a przy koncentracji 1,28 V/V% zgon może nastąpić już po 1-3 minutach.

Czy FuranFlex® może zapobiec powstaniu błędów komina?

Tak, ponieważ jest doskonale odporny na działanie kwasów powstających w kominie.

Czy wkład FuranFlex® jest droższy, niż stal nierdzewna?

Należy porównywać efekt końcowy, a nie tylko ceny samych wkładów. Wkład FuranFlex® można zamontować w ciągu jednego dnia, nie wymaga wyburzania ścian, nadaje się do każdego komina niezależnie od jego rozmiarów i przebiegu. Za wyjątkiem kominów całkiem prostych o długości paru metrów w każdym innym przypadku jest tańszy. Dla rur ze stali nierdzewnej gwarancja to na ogół 10 lat, a dla wkładu FuranFlex® to 25 lat przy porównywalnych cenach wkładów.

Ile zanieczyszczeń i bałaganu powoduje montaż wkładu FuranFlex®?

Montaż zaczyna się od oględzin miejsca. Podczas realizacji, jeśli to konieczne, należy oczyścić i przygotować komin. Te czynności są konieczne przy każdym montażu wkładu kominowego. Natomiast dla montażu wkładu FuranFlex® nie ma konieczności wyburzania ścian nawet w przypadku kominów o skomplikowanym (nie prostym) przebiegu kanału. Ewentualnie należy jedynie wykuć parę centymetrów  ściany przy podłączeniu przewodu spalin kotła  oraz na dole komina, gdzie zostanie zamontowana kształtka czyszcząca/odprowadzenia skroplin.

Ile trwa montaż wkładu kominowego?

Montaż wkładu kominowego w technologii FuranFlex® można przeprowadzić nawet podczas jednego przedpołudnia. Oczywiście zależy to również od utrudnień, które mogą wyniknąć podczas przygotowania komina do montażu i od temperatury zewnętrznej w miejscu montażu.

Czy można wkład FuranFlex® zamontować do starego komina?

Nie ma starych kominów, są tylko kominy dobre lub złe/niesprawne. Kominy można odnawiać, a po zamontowaniu wkładu FuranFlex® w pełni odzyskują swoją sprawność. Wkład FuranFlex® po utwardzeniu uzyskuje wytrzymałość stali i dodatkowo wzmacnia remontowany komin. Oczywiście przed zamontowaniem wkładu FuranFlex® należy sprawdzić stan techniczny komina.

Czy każdy komin można wykładać technologią FuranFlex®?

Jedną z zalet technologii FuranFlex® jest to, że wkłady są dostępne w dowolnej długości i w dowolnych średnicach pomiędzy 60 i 1250 mm. Z bardzo nielicznymi wyjątkami dają się zastosować do kominów o dowolnej formie.

Czy wkład kominowy FuranFlex® nadaje się zarówno do opalania gazem jak i drewnem?

Tak. Do opalania gazem i olejem opałowym, przy których występują większe ilości skroplin, należy zamontować wkład FuranFlex®, a do opalania drewnem, przy którym występują wyższe temperatury spalin oraz występuje zagrożenie odkładania się sadzy należy zamontować wkład o markowej nazwie FuranFlex® RWV.

Na jakiej podstawie wybrać wykonawcę spośród firm montujących wkłady kominowe?

Przede wszystkim warto zasięgnąć opinii firmy Kompozitor Kft. lub klientów, u których już zamontowano wkład FuranFlex. W przypadku mieszkańców spoza stolicy celowym jest wybór firmy wykonawczej znajdującej się jak najbliżej danej miejscowości. Warto zebrać wiele ofert oraz sprawdzić wielkość i wiedzę fachową firmy wykonawczej zarówno na jej stronie internetowej, jak i osobiście.

W jakich przypadkach jest ważna gwarancja na technologię FuranFlex®?

Największym wrogiem wkładów kominowych jest korozja. Gwarancja dotyczy odporności na korozję chemiczną jako główne źródło uszkodzeń wkładów kominowych. Gwarancja udzielana przez firmę Kompozitor Kft. jest ważna jedynie w takim przypadku, kiedy montaż wkładu został przeprowadzony przez odpowiednio przeszkoloną firmę lub przedsiębiorcę – posiadających dyplom/certyfikat potwierdzający ich kwalifikacje. Warunkiem gwarancji jest również posiadanie przekazanej przez wykonawcę, opatrzonej laserowym numerem porządkowym i prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej. Listę wykonawców technologii FuranFlex® można znaleźć w menu w punkcie KONTAKT.

Na ścianach komina i wkładu kominowego coś się odkłada z odprowadzanego dymu, jeśli tak, to jak należy taki komin czyścić?

W przypadku spalania gazu lub oleju opałowego nie ma potrzeby czyszczenia komina, należy go jedynie raz do roku skontrolować. Przy spalaniu drewna mogą odkładać się substancje smoliste, można je usuwać przy pomocy tradycyjnych narzędzi kominiarskich  lub opracowanej w firmie Kompozitor Kft. obrotowej szczotki do czyszczenia kominów Rotary Chimney Cleaning Brush.

Czy można uzyskać jakieś dofinansowanie do wkładu kominowego?

Na temat aktualnie dostępnych dofinansowań należy informować się w lokalnych samorządach.

Co to jest komin zbiorczy?

To taki komin, do którego podłączonych jest więcej niż jedno urządzenie kotłowe. Na Węgrzech rozprzestrzeniły się kominy betonowe budowane pod marką Termofor, których średnica z każdym kolejnym piętrem zwiększa się o 25 mm. Te kominy nie odpowiadają wymaganiom stawianym dla odprowadzania spalin. Wyłożenie wkładem  FuranFlex®  usuwa ich niesprawności i można do nich podłączać najbardziej nowoczesne kotły o zamkniętych paleniskach.

Gdzie i kiedy wynaleziono technologię FuranFlex®?

FuranFlex® jest wynalazkiem opracowanym i opatentowanym w firmie Kompozitor Kft. (Węgry). Patent zgłoszono w 1994 roku.

Co oznacza nazwa “FuranFlex®”?

Nazwa FuranFlex® jest znakiem marki chronionym prawnie. Człon “Furan” wskazuje na żywicę syntetyczną na bazie furanu, który jest jednym z głównych składników materiału FuranFlex. Wymowa furan-flex wskazuje na możliwość elastycznej zabudowy do rur o skomplikowanym kształcie.

Czy każdy może kupić wkład kominowy FuranFlex®?

Nie. Wkłady kominowe FuranFlex® mogą kupować jedynie wykonawcy robót kominowych, którzy ukończyli kurs w firmie Kompozitor Kft. U nich można bezpośrednio zamówić montaż wkładu kominowego. Również oni odpowiadają za jakość wykonanej zabudowy.

W jakich krajach stosuje się wkłady kominowe FuranFlex®?

W prawie wszystkich krajach Europy oraz w USA.  W każdym z tych krajów wkłady kominowe FuranFlex® uzyskały po przeprowadzeniu urzędowych badań odpowiednie aprobaty techniczne, a co roku instytuty badawcze wielu krajów kontroluje produkcję wkładów kominowych w zakładzie firmy Kompozitor Kft.