Certyfikaty

FuranFlex®

FuranFlex® uzyskał aprobatę dopuszczającą stosowanie do odprowadzania spalin na Węgrzech w roku 1996, a następnie w roku 2000 również w Szwecji. FuranFlex® był pierwszym kompozytowym wkładem kominowym, który uzyskał w roku 2013 certyfikat CE, a w roku 2014 oznaczenie UL LISTED. FuranFlex® dysponuje w przypadku wielu krajów również aprobatami  lokalnymi, na przykład na Węgrzech Budowlaną Aprobatą Techniczną (Építőipari Műszaki Engedély).

FF FPC

Aprobata ETA

Gaz Olaj Engedely UL listed

Certyfikat UL Listed, USA