Sprzedaż produktów FuranFlex®

Rury do wykładania kominów FuranFlex® można zakupić jedynie za pośrednictwem firm wykonawczych-partnerów firmy Kompozitor Kft.

Technologia FuranFlex® jest dostępna we wszystkich krajach Europy oraz w USA za pośrednictwem naszych partnerów.

Partnerzy zagraniczni

Technologia FuranFlex® została wynaleziona, opracowana i jest produkowana w firmie Kompozitor Kft., która poza samymi rurami wkładów kominowych produkuje również wszystkie urządzenia i osprzęt potrzebny do prawidłowego montażu wkładów.  Firma Kompozitor Kft. nie zajmuje się bezpośrednio remontami i wykładaniem kominów. Taką działalność prowadzą jej fachowo przeszkoleni partnerzy, których uprawnienia do montażu tej technologii potwierdzają uzyskane dyplomy-certyfikaty FuranFlex.

Beepites FF diploma

Lista przedstawicieli FuranFlex®:

Dyplom – certyfikat FuranFlex® jest formą gwarancji ze strony firmy Kompozitor Kft., że wszędzie w świecie z technologią FuranFlex® pracują tylko dobrze przeszkoleni fachowcy. Firma Kompozitor Kft. zawiera umowę jedynie z takimi firmami kominiarskimi, w których przynajmniej jeden pracownik ukończył pomyślnie szkolenie z zastosowania technologii FuranFlex. Dane kontaktowe tych firm można znaleźć w punktach menu „Węgierskie firmy montażowe” oraz „Partnerzy zagraniczni”.

Partnerzy zagraniczni

W każdym przypadku należy poprosić o okazanie dyplomu – certyfikatu oraz o kartę gwarancyjną!

Ertekesites FF garanciajegy