FuranFlex® Informacje dla Partnerów

Rury do wykładania kominów FuranFlex® można zakupić jedynie za pośrednictwem firm wykonawczych-partnerów firmy Kompozitor Kft.

Partnerzy zagraniczni

Technologia FuranFlex® została wynaleziona, opracowana i jest produkowana w firmie Kompozitor Kft., która poza samymi rurami wkładów kominowych produkuje również wszystkie urządzenia i osprzęt potrzebny do prawidłowego montażu wkładów.  Firma Kompozitor Kft. nie zajmuje się bezpośrednio remontami i wykładaniem kominów. Taką działalność prowadzą jej fachowo przeszkoleni partnerzy, których uprawnienia do montażu tej technologii potwierdzają uzyskane dyplomy-certyfikaty FuranFlex.

Beepites FF diploma

 

Szkolenie technologii FuranFlex®

Komin jest urządzeniem mogącym stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia, dlatego budowa i remonty kominów wymagają specjalistycznej wiedzy fachowej. Jest to szczególnie ważne w przypadku technologii FuranFlex®, która w sposób zasadniczy odbiega od znanych dotychczas metod remontów kominów.

Z tego powodu firma Kompozitor Kft. organizuje dla swoich partnerów kursy szkoleniowe w swoim zakładzie. Kurs trwa dwa dni, składa się z części teoretycznej i praktycznej, gdzie na kominie testowym można praktycznie przyswoić sobie zasady wykładania komina wkładem przygotowanym w technologii FuranFlex.

Na zakończenie kursu uczestnicy zdają egzamin. W przypadku pomyślnego zdania egzaminu otrzymują Dyplom-Certyfikat FuranFlex®, który upoważnia ich do montażu wkładów FuranFlex.

Training chimney  furanflex tanfolyam

Jak można zostać partnerem firmy Kompozitor?

  • Nawiązanie kontaktu z firmą Kompozitor Kft.
  • Przekazanie szczegółowych informacji o firmie
  • Ukończenie szkolenia z technologii FuranFlex®
  • Zawarcie kontraktu
  • Zakup urządzeń i oprzyrządowania potrzebnego do zastosowania technologii

Steamm generator Instruments

Co firma Kompozitor świadczy swoim partnerom?

  • Dostarcza terminowo doskonałej jakości rury wkładów FuranFlex.
  • Do pierwszego montażu wkładu FuranFlex® można zaprosić specjalistę firmy Kompozitor Kft.
  • Udziela na bieżąco fachowej informacji.
  • Przekazuje dla lokalnych władz budowlanych dane i informacje konieczne dla uzyskania potrzebnych zezwoleń urzędowych.
  • W dowolnym czasie przyjmuje w swojej siedzibie Partnera lub jego współpracowników w celu odbycia fachowych konsultacji.